Love sick ~-~ › Truyện cười › Xào nấu kịch bản

2017年12月22日

Xào nấu kịch bản

Nhà báo hỏi một đạo diễn nổi tiếng:

- Phim Việt Nam thường có lời thoại rất dài dòng, ngôn ngữ pha nhiều chất kịch. Tại sao phim của ông không có những lỗi đó?

- Có gì đâu! Khi nhận được kịch bản, tôi dịch ra tiếng nước ngoài cho nó ngắn đi, rồi lại giao cho người khác dịch trở về tiếng Việt để giảm bớt chất kịch.


同じカテゴリー(Truyện cười)の記事
 Cuộc thi nhịn đói. (2017-12-09 16:52)
 Tấm hay cám (2017-11-20 15:40)
 Hướng nào ??!! (2017-10-07 13:53)
 Chăm sóc chu đáo… (2017-09-27 12:10)
 Thối quá...thối thật... (2017-08-24 15:29)
 Câu cá... (2017-08-04 16:09)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

アクセスカウンタ